За детето е вршено плаќање од друга email адреса.

Доколку не ја знаете претходната email адреса или доколку сакате да ја смените истата, јавете се во службата за поддршка на корисници: 043/412097;

Работно време: секој работен ден