Целосен називЈавна општинска установа – Детска Градинка „Рада Поцева“
ЕМБ4022327
ЕДБ4011974103440
Адресаул. Браќа Џунови бр. 11а, Кавадарци
ДиректорЦана Добринова