60 години сеќавање

60 години неуморна работа и посветеност

60 години вложен труд за безгрижни и весели детски денови