Објект “Сонце” започна со работа во 2022 година. Зградата зафаќа површина од 2.180 м2 од кои 662.9м2 дворна површина Згрижувањето на децата во овој објект се организира во 7 занимални со капацитет од 140 деца. Објектот е опремен со потребната опрема согласно Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установата за деца.

Адреса: ул. “Ресавска” бр.36

Тел/факс. email.:043 551 011