Објектот “Петар Пан ” започна со работа во месец јули 2019 година.Овој објект има една занимална и е во рамките на проектот за градинки во рурални средини на Министерството за труд и социјална политика. Во овој објект се опфатени 25 до 30 деца.Градинката ја изгради Локалната самоуправа Кавадарци, а целосно ја опреми Министерството за труд и социјална политика .Објектот е приземна барака со нето корисна површина од 126,42 м2 и двор од 841м2 .

Адреса : Ул Гоце Делчев С. Марена

Тел.факс. email :  043/364-962