Тимот од високо-образувани воспитувачи како и стручен тим од соработници се грижи за спроведување на Програмата од Министерството за труд и социјална политика при преку различни игри и активности децата се учат на добро однесување, и се стекнуваат со нови знаења.