Објект „Гроздоберче“ е изграден и започнат со употреба на 01.01.1966 год. Тоа e приземна зграда од тврда градба со рамен кров. По извесен период градинката станала претесна, а и развојот на градот допринело 1971 година да се догради и прошири овој објект. Зградата има корисна површина од 1090 м2 и дворна површина од 497м2.

Денешниот капацитетот е за 80 деца. Објектот има два влеза за прифаќање на деца и еден влез за канцеларијата на стручната сложба.

Секоја воспитна група има посебна гардероба и сопствен санитарен чвор. Објектот располага со трпезарија, дистрибутивна кујна, перална. Во склоп на овој објект се сместени: канцеларија за директор, за административна служба.

Адреса : Браќа Џунови бр.11а

Тел/факс. Е-mail : 043 412 097 [email protected]