Квалитена исхрана е предуслов за здрав раст и развој на децата во најраната возраст.

Во текот на денот децата добиваат по два оброка (појадок и ручек) и две ужинки помеѓу оброците, а истите се планирани и приготвени според препораките на Секторот за заштита на деца во Министерство за труд и социјална политика.