Објектот ,,Ваташки цветови,, е отворен 2015 година со преадаптација  во Домот на културата во с.Ваташа. Вкупната површина на објектот е 258м2, од кој просторна површина е  162 м2  а дворна површина 96м2. Овој објект располага со две занимални и помошни простории ,кујна, канцеларија,санитарни чворови. Проектираниот капацитет е 40 деца.

Адреса : Диме Чекоров бр.1

Тел/факс. Email: 043 412 075